Im Meisenfrei Blues Club

Fotos: Joachim Kothe & Willi Griphan